Temel Eğitim

STEM eğitimimizin amacı gençlerle, her geçen gün daha çok etkilendikleri siber dünyaya karşı duydukları heyecanı paylaşarak, sektörün işleyişine hakim ve işinin ehli yetenekler yetiştirmektir. Bunu başarmak için çocuklarımızın, proaktif biçimde yönetilen sistemli bir öğretimle erken yaşlardan itibaren 4 ana yetenek alanında hazırlanmalarını sağlamalıyız: Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik. Kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa, tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, anlama kabiliyetlerine ve yaşlarına uygun yöntemle öğretilirlerse, büyük başarılar elde edebilirler ve Intelprobe olarak biz, gençlerin kendileri için yüksek hedefler oluşturmalarına ve bu hedeflerini başarmalarına yardımcı olmak için buradayız.

Bizim STEM eğitimimiz öğrencilere, takım çalışmasının önemini öğreten aktiviteler ve yaratıcı yeteneklerinin teşvik edilmesi aracılığıyla problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini ve ileri araştırma tekniklerini öğrenmelerini sağlayacak son derece etkili, disiplinlerarası ve uygulamalı bir öğrenme yaklaşımı sunar.

About Us
About Us
Privacy Policy
Privacy Policy
Incubation Center
Incubation Center
Top