BT Risk Yönetimi

Bilgi sistemlerine ilişkin risklerin ortadan kaldırılması ve etkilerinin en aza indirilmesi şirketler için son derece kritiktir. Risklerin nasıl ortadan kaldırılacağının cevabı başarılı ise bir BT Risk Yönetiminin planlanıp hayata geçirilmesinde yatar. Gerekli veriler ve durum analiz edilip bilişimsel riskler belirlenmeli ve etkili biçimde yönetilmelidir.

 

Birçok şirket, BT riskleri konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Pek çok durumda ise sahip olunan bilgiler teknolojini gelişimi, risklerin ve tehditlerin sürekli değişimi nedeniyle güncelliğini kısa sürede kaybeder.  Modern yaklaşım BT risklerinden sadece bilişimle ilgili birimin ve departmanların yanında tüm kurumsal sistem ve işleyişin sorumlu olduğunu tanımlar. Bilişim ve siber güvenlikle ilgili departmanlar ise güvenlik stratejisinin belirlenip uygulanmasında ana rolü üstlenmelidirler.

 

BT risklerinin gittikçe karmaşıklaşan çok boyutlu tabiatı kurum dışından siber güvenlik danışmanlığı ve operasyonel süreçler için profesyonel destek almayı gerekli kılar. Bilişim risklerinin etkili bir şekilde yönetilmesiyle kritik ve hassas veriler korunur ve bunun sonucunda rekabet üstünlüğü sağlanır. Yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyum konusunda da şirketler sorun yaşayabilmekte ve desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. IntelProbe’nin BT Risk Yönetimini ile rakiplerinizden her zaman bir adım önde olursunuz.