Süreç Yönetimi ve Stratejik Planlama

Dünyada her gün binlerce bilişim sistemi saldırıya uğruyor. Bu saldırılardan bazıları hiçbir neden yokken gerçekleşirken, bir kısmı dolandırıcılık amacı taşıyor. Ticari bilgileri ve sırları çalmayı amaçlayan saldırılarla küresel – yerel politik amaçlarla gerçekleştirilen siber saldırılar da azımsanmayacak bir orana karşılık geliyor. Bu nedenle, güçlü bir siber güvenlik yönetim stratejisine sahip olmanız ve kurumunuzda meydana gelebilecek riskleri en aza indirdiğinizden emin olmanız iş devamlılığınızın ve iş güvenliğinizin odak noktalarından biridir.

Şirketiniz siber güvenlik konusunda gereken önlemleri almamışsa, kurumunuzun bilişim sistemleri de risk altındadır ve açık hedef konumundadır. Saldırganlar yeni ürün planlarınıza, tekliflerinize ve diğer önemli bilgilere erişmiş, hatta süreç kontrol sistemlerinizi bile ele geçirmiş olabilirler. Kurumunuzda bunların gerçekleşmediğinden ne kadar eminsiniz? İnternet kullanımının artmasıyla birlikte siber güvenlik konusundaki tehditlerin ve risklerin de arttığı somut bir gerçektir.

Potansiyel tehditlerin farkında olmak, süreç yönetiminin ve stratejik planlamanın en önemli unsurlarından biridir. Finansal, yasal ve diğer risklerin yanı sıra şirketler kritik bilgilere yönelik hangi risklerin söz konusu olduğunu ve bu bilgiler siber suçlular tarafından ele geçirilirse ortaya ne gibi sonuçlar çıkacağı konusunu dikkatlice ele almalıdır. Kritik bilgilere ilişkin risklerin ve tehditlerin ortadan kaldırılması ve etkilerinin en aza indirilmesi işletmelerin başarısı açısından büyük önem taşır.

Atılacak her adımın önceden belirlenmesi ve kararlaştırılan stratejik planlamalara uygun olarak hareket edilmesi etkili süreç yönetiminde göz ardı edilmemesi gereken noktalardan biridir. IntelProbe, stratejik planlama ve süreç yönetimi aşamalarını bilimsel siber güvenlik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirir.